ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุทธสุภา
คำค้น : เกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ , อำเภอเวียงป่าเป้า , มีส่วนร่วม , จังหวัดเชียงราย , การเกษตรบนที่สูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12852
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สุทธสุภา . (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . 2542. "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการสำหรับการเกษตรบนที่สูง ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามูเซอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.