ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : สมชัย คอวณิชกิจ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา
คำค้น : เกษตรกร , เงื่อนไข , จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การปฏิบัติ , เลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชัย คอวณิชกิจ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . (2540). วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมชัย คอวณิชกิจ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . 2540. "วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมชัย คอวณิชกิจ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . "วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สมชัย คอวณิชกิจ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2540.