ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์
นักวิจัย : สุกานดา วิชิตพันธุ์ , คณิต วิชิตพันธุ์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว
คำค้น : โปรตีนเซลล์เดียวไป , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12599
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกานดา วิชิตพันธุ์ , คณิต วิชิตพันธุ์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว . (2538). การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกานดา วิชิตพันธุ์ , คณิต วิชิตพันธุ์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว . 2538. "การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกานดา วิชิตพันธุ์ , คณิต วิชิตพันธุ์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว . "การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
สุกานดา วิชิตพันธุ์ , คณิต วิชิตพันธุ์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ , พรเทพ ถนนแก้ว . การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวไปเป็นอาหารสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.