ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
นักวิจัย : ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ
คำค้น : เพาะเลี้ยง , เนื้อเยื่อ , พันธุ์กล้วยน้ำว้า , การใชัรังสีแกมม่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . (2539). การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . 2539. "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . "การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ . การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.