ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : อนวัช สุวรรณกุล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด
คำค้น : ลำไยสด , เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , การส่งออก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนวัช สุวรรณกุล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด . (2537). เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนวัช สุวรรณกุล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด . 2537. "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนวัช สุวรรณกุล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด . "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
อนวัช สุวรรณกุล , สรวิศ แจ่มจำรูญ , ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ , ยุวดี รัตนไชย , จักรพงษ์ พิมพ์พิมล , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , ธรรมภรณ์ ประภาสวัต , น้ำเพ็ชร ชัยวิภา , สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด . เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.