ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา
นักวิจัย : ชุติมา หาญจวนิช , สุภาพ ณ นคร
คำค้น : ฮอร์โมน , การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชุติมา หาญจวนิช , สุภาพ ณ นคร . (2536). การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , สุภาพ ณ นคร . 2536. "การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , สุภาพ ณ นคร . "การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ชุติมา หาญจวนิช , สุภาพ ณ นคร . การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.