ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
นักวิจัย : กนกอร อินทราพิเชฐ , สุพิชญา จันทะชุม
คำค้น : แบคทีริโอซิน , แลคติกแอซิดแบคทีเรีย , ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12376
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การผลิต Bacteriocins ด้วย Lacticacid bacteria และการทำ Bactcriocins ให้บริสุทธิ์ ซึ่งงานวิจัยส่วนนี้บางส่วนจะทำการวิจัย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. การใช้ Bacteriocins ทั้งชนิดที่ผลิตได้

บรรณานุกรม :
กนกอร อินทราพิเชฐ , สุพิชญา จันทะชุม . (2549). การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กนกอร อินทราพิเชฐ , สุพิชญา จันทะชุม . 2549. "การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กนกอร อินทราพิเชฐ , สุพิชญา จันทะชุม . "การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
กนกอร อินทราพิเชฐ , สุพิชญา จันทะชุม . การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.