ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
นักวิจัย : จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล , มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์
คำค้น : รังไหม , ผงไฟโบรอิน , น้ำต้มรังไหม , ที่ผลิต , ซิริซิน , คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้จะเน้นการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพตลอดจนการหาน้ำหนักโมเลกุลโปรตีนของผงโปรตีนซิริซิน ที่ผลิตได้จากน้ำต้มรังไหมที่ผ่านการสกัดที่ระยะเวลาต่าง ๆ กัน ภายใต้อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล , มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ . (2549). คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล , มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ . 2549. "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล , มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ . "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล , มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ . คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.