ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , สาธิต โรจนแพทย์ , สิทธิชัย แก้วงาม , อัชวัตร เชาว์วาทิน , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , ชยกฤต ม้าลำพอง , วรพงศ์ วิมลพันธุ์
คำค้น : อุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับ , สับปะรดภูแล , หลักประกันคุณภาพ , ปริมาณ , กระบวน , ProjectThai , Produce , Grains , Branding
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องการพัฒนาตัวแบบของโครงสร้างการจัดการกระบวนการผลิตแนวใหม่ ซึ่งจะสร้างหลักประกันด้านอุปทานในเชิงมาตรฐานคุณภาพ และปริมาณให้กับตลาด ที่ได้รับการระบุจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains

บรรณานุกรม :
วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , สาธิต โรจนแพทย์ , สิทธิชัย แก้วงาม , อัชวัตร เชาว์วาทิน , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , ชยกฤต ม้าลำพอง , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ . (2549). การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , สาธิต โรจนแพทย์ , สิทธิชัย แก้วงาม , อัชวัตร เชาว์วาทิน , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , ชยกฤต ม้าลำพอง , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ . 2549. "การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , สาธิต โรจนแพทย์ , สิทธิชัย แก้วงาม , อัชวัตร เชาว์วาทิน , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , ชยกฤต ม้าลำพอง , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ . "การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วิภาดา แม้นวงศ์ , วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ , สาธิต โรจนแพทย์ , สิทธิชัย แก้วงาม , อัชวัตร เชาว์วาทิน , พรสถิตย์ อัชวังกูร , พจนาถ อินทรมานนท์ , ทรัพย์เจริญ จารุจินดา , ณัฐ ปัญญาบาล , กฤษฎา เชาว์วาทิน , ชยกฤต ม้าลำพอง , วรพงศ์ วิมลพันธุ์ . การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.