ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ผัสพร พฤฒิพานิช , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , จิราพร โพธิ์งาม , จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม , กุลศิริ ศิริวัฒน์ , สุดารัตน์ เพียงเสมอ
คำค้น : จังหวัดกาญจนบุรี , การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์พืชอาหารในบริเวณอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นำพืชอาหารมาศึกษาโครโมโซม ทำบทเรียนท้องถิ่น และสร้างคู่มือแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมือง

บรรณานุกรม :
ผัสพร พฤฒิพานิช , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , จิราพร โพธิ์งาม , จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม , กุลศิริ ศิริวัฒน์ , สุดารัตน์ เพียงเสมอ . (2549). การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , จิราพร โพธิ์งาม , จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม , กุลศิริ ศิริวัฒน์ , สุดารัตน์ เพียงเสมอ . 2549. "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผัสพร พฤฒิพานิช , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , จิราพร โพธิ์งาม , จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม , กุลศิริ ศิริวัฒน์ , สุดารัตน์ เพียงเสมอ . "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ผัสพร พฤฒิพานิช , สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม , จิราพร โพธิ์งาม , จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม , กุลศิริ ศิริวัฒน์ , สุดารัตน์ เพียงเสมอ . การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.