ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
นักวิจัย : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คำค้น : สหกรณ์ไวน์ชุมชน , เสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน , คุณภาพไวน์ผลไม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อทำการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต การผลิตไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน โดยการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปพัฒนาระบบการผลิต

บรรณานุกรม :
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . (2546). การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . 2546. "การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . "การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.