ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
นักวิจัย : ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ชิษณุพงค์ บรรจง , เจน จันทรสุภาเสน
คำค้น : ข้าวหอมมะลิ , เบียร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้ข้าวหอมมะลิ (กข.15) มาเป็นมอลท์ทำการ Mushing แบบ in fusion แล้วทำการหมักที่ 20 องศา c แล้ววิเคราะห์สารให้กลิ่นรส

บรรณานุกรม :
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ชิษณุพงค์ บรรจง , เจน จันทรสุภาเสน . (2546). การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ชิษณุพงค์ บรรจง , เจน จันทรสุภาเสน . 2546. "การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ชิษณุพงค์ บรรจง , เจน จันทรสุภาเสน . "การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ชิษณุพงค์ บรรจง , เจน จันทรสุภาเสน . การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.