ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
นักวิจัย : พิทักษ์ จันทร์เจริญ , อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
คำค้น : ข้าวสาร , หาปริมาณอะมิโลส
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกได้ในประเทศไทย ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวพันธุ์ที่มีปริมาณอะมิโลสต่ำ อะมิโลสปานกลาง และอะมิโลสสูง ด้วยเครื่อง Near Infrared

บรรณานุกรม :
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . (2546). การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . 2546. "การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . "การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.