ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
นักวิจัย : พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
คำค้น : การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง , เครื่องอบแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการศึกษาอุณหภูมิและสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องอบแห้งชนิดถาด (Tray dryer) สำหรับการดำเนินการได้ทดสอบที่อุณหภูมิอบแห้ง 4 ระดับ คือ 50 55 60 และ 65 องศาเซลเซียส เพื่อหาระดับที่มีความเหมาะสมที่สุดและได้ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้งที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . (2546). การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . 2546. "การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . "การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.