ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
นักวิจัย : อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์
คำค้น : ตู้อบไอน้ำ , หุงต้มข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าวชนิดอะไมโลสต่ำ (ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105) ข้าวชนิดอะไมโลสปานกลาง (ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง) และข้าวชนิดอะไมโลสสูง (ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ) โดยตู้อบไอน้ำ โครงการอาหารกลางวัน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . (2546). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . 2546. "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์ , พิทักษ์ จันทร์เจริญ , กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2546.