ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย : ธนวรรณ บุญปั้น , อุษา ภูคัสมาส , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุญมา นิยมวิทย์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์
คำค้น : เทคโนโลยี , การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยใช้ผักและผลไม้ตามฤดู เป็นวัตถุดิบ

บรรณานุกรม :
ธนวรรณ บุญปั้น , อุษา ภูคัสมาส , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุญมา นิยมวิทย์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . (2545). การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนวรรณ บุญปั้น , อุษา ภูคัสมาส , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุญมา นิยมวิทย์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . 2545. "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนวรรณ บุญปั้น , อุษา ภูคัสมาส , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุญมา นิยมวิทย์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ธนวรรณ บุญปั้น , อุษา ภูคัสมาส , เย็นใจ ฐิตะฐาน , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุญมา นิยมวิทย์ , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.