ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
นักวิจัย : ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภศิลป์ มณีรัตน์
คำค้น : น้ำนึ่งปลาทูน่า , ซุบปลาทูน่าโปรตีนสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/12029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . (2542). การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . 2542. "การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . "การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.