ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
นักวิจัย : รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , นิอร โฉมศรี , สมชาย จอมดวง , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน
คำค้น : ทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ , การทำเนื้อมะม่วงแก้วบด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , นิอร โฉมศรี , สมชาย จอมดวง , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . (2542). การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , นิอร โฉมศรี , สมชาย จอมดวง , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . 2542. "การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , นิอร โฉมศรี , สมชาย จอมดวง , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . "การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ , นิอร โฉมศรี , สมชาย จอมดวง , จิรภา พงษ์จันตา , ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน . การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.