ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
นักวิจัย : อุษา ภูคัสมาส , อรอนงค์ นัยวิกุล , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , เพลินใจ ตังคณะกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , ธนวรรณ บุญปั้น , มัณฑนา ร่วมรักษ์
คำค้น : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบ , ชนบทลพบุรี , ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป , ผสมผสานกับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุษา ภูคัสมาส , อรอนงค์ นัยวิกุล , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , เพลินใจ ตังคณะกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , ธนวรรณ บุญปั้น , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . (2539). การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุษา ภูคัสมาส , อรอนงค์ นัยวิกุล , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , เพลินใจ ตังคณะกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , ธนวรรณ บุญปั้น , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . 2539. "การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุษา ภูคัสมาส , อรอนงค์ นัยวิกุล , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , เพลินใจ ตังคณะกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , ธนวรรณ บุญปั้น , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . "การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
อุษา ภูคัสมาส , อรอนงค์ นัยวิกุล , สมจิต อ่อนเหม , เย็นใจ ฐิตะฐาน , เพลินใจ ตังคณะกุล , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , ธนวรรณ บุญปั้น , มัณฑนา ร่วมรักษ์ . การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.