ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
นักวิจัย : เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , สนิท อักษรแก้ว , สำอาง หอมชื่น , เกษสุดา เดชภิมล , บุปผา โตภาคงาม , กมลพร ทองอุไทย
คำค้น : การเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , สนิท อักษรแก้ว , สำอาง หอมชื่น , เกษสุดา เดชภิมล , บุปผา โตภาคงาม , กมลพร ทองอุไทย . (2538). การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , สนิท อักษรแก้ว , สำอาง หอมชื่น , เกษสุดา เดชภิมล , บุปผา โตภาคงาม , กมลพร ทองอุไทย . 2538. "การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , สนิท อักษรแก้ว , สำอาง หอมชื่น , เกษสุดา เดชภิมล , บุปผา โตภาคงาม , กมลพร ทองอุไทย . "การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , สนิท อักษรแก้ว , สำอาง หอมชื่น , เกษสุดา เดชภิมล , บุปผา โตภาคงาม , กมลพร ทองอุไทย . การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.