ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , วรรณา ชูฤทธิ์
คำค้น : น้ำบูดู , อาหารหมักดั้งเดิม , เชื้อบริสุทธิ์ , การหมักบูดู , จุลินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11870
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , วรรณา ชูฤทธิ์ . (2535). การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , วรรณา ชูฤทธิ์ . 2535. "การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , วรรณา ชูฤทธิ์ . "การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , วรรณา ชูฤทธิ์ . การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.