ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : เมล็ดโกโก้ , เชื้อเริ่มต้น , อุตสาหกรรมการหมักโกโก้ , จุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ , จุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2535). การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2535. "การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล , อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.