ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .
นักวิจัย : มาโนช รุ่งราตรี
คำค้น : อ่าวไทยฝั่งตะวันออก , หมึกกล้วย , ชีววิทยาบางประการ , Loligo , sumatrensis
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มาโนช รุ่งราตรี . (2533). ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . 2533. "ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . "ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
มาโนช รุ่งราตรี . ชีววิทยาบางประการของหมึกกล้วย Loligo sumatrensis บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก .. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.