ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
นักวิจัย : วิภาวรรณ อัครพัฒน์ , ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล , ประเทือง ดอนสมไพร , ภาณี ทองพำนัก
คำค้น : อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา , เริ่มต้น , ภาชนะบรรจุต่าง , ผักกวางตุ้งดอก , ผักบุ้งจีน , ความชื้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิภาวรรณ อัครพัฒน์ , ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล , ประเทือง ดอนสมไพร , ภาณี ทองพำนัก . (2533). การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาวรรณ อัครพัฒน์ , ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล , ประเทือง ดอนสมไพร , ภาณี ทองพำนัก . 2533. "การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิภาวรรณ อัครพัฒน์ , ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล , ประเทือง ดอนสมไพร , ภาณี ทองพำนัก . "การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
วิภาวรรณ อัครพัฒน์ , ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล , ประเทือง ดอนสมไพร , ภาณี ทองพำนัก . การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.