ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
นักวิจัย : วุฒิพร พรหมขุนทอง , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : แบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม , เพิ่มขนาด , สายพันธุ์ , อาหารเลี้ยงปลากดเหลือง , ประยุกต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มที่สามารถผลิต ALA ได้สูงและศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตขึ้น

บรรณานุกรม :
วุฒิพร พรหมขุนทอง , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2546). การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2546. "การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
วุฒิพร พรหมขุนทอง , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.