ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก
นักวิจัย : อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์
คำค้น : จำแนก , สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แยกเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูคลินิก (ALA) จากแหล่งธรรมชาติจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ความเข้มข้น ALA สูง เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อไป

บรรณานุกรม :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ . (2544). การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ . 2544. "การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ . "การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล , พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ . การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.