ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์
นักวิจัย : เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
คำค้น : อาหารเชิงพาณินย์ , ส้มมะงั่ว , การสกัดเพคติน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษา, คัดเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว จากนั้นทำการหาสภาวะที่เหมาะสมของปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพื่อให้สามารถสกัดเพคตินได้ในปริมาณสูงสุดรวมทั้งการกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ของเพคตินตามคุณสมบัติของมัน

บรรณานุกรม :
เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . (2544). การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . 2544. "การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . "การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . การสกัดเพคตินจากส้มมะงั่ว และแนวทางการใช้ประโยชน์ในระบบอาหารเชิงพาณินย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.