ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
นักวิจัย : วัฒนา วัฒนกุล , ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , โตมร มีเดช , ชุตินุช สุจริต , สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : การเพาะกุ้งทะเล , ปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินการวิจัยโครงการครอบคลุมการวิจัยโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อลงไปถึงระดับของปูนเม็ดที่มีผลกระทบโดยที่ทำให้คุณสมบัติของน้ำทะเลเปลี่ยนไป

บรรณานุกรม :
วัฒนา วัฒนกุล , ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , โตมร มีเดช , ชุตินุช สุจริต , สุวัจน์ ธัญรส . (2544). ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา วัฒนกุล , ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , โตมร มีเดช , ชุตินุช สุจริต , สุวัจน์ ธัญรส . 2544. "ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา วัฒนกุล , ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , โตมร มีเดช , ชุตินุช สุจริต , สุวัจน์ ธัญรส . "ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วัฒนา วัฒนกุล , ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , โตมร มีเดช , ชุตินุช สุจริต , สุวัจน์ ธัญรส . ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.