ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา
คำค้น : ประเทศไทย , หมู่บ้าน , จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การเลี้ยงไก่เบตง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . (2543). การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . 2543. "การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . "การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา , ปิ่น จันจุฬา . การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.