ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , ปิ่น จันจุฬา , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
คำค้น : ประเทศไทย , หมู่บ้าน , การเลี้ยงไก่เบตง , จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , ปิ่น จันจุฬา , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . (2543). การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , ปิ่น จันจุฬา , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . 2543. "การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , ปิ่น จันจุฬา , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . "การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข , วรวิทย์ วณิชาชาติ , ปิ่น จันจุฬา , เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา . การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2543.