ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้
นักวิจัย : วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
คำค้น : ศูนย์ข้อมูล , หอพรรณไม้
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บพรรณไม้ในป่าชนิดต่าง ๆ 4 บริเวณ คือ ดอยโล้น น้ำตกผาแต้ม ผางาม และถ้ำตั๊กแตน

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . (2547). โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . 2547. "โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . "โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
วิไลวรรณ อนุสารสุนทร . โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรณไม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2547.