ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร
นักวิจัย : วัฒนากร แก้วภัคดี , ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คำค้น : ตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบ , อาหาร , บ่งชี้ความปลอดภัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร

บรรณานุกรม :
วัฒนากร แก้วภัคดี , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . (2547). การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนากร แก้วภัคดี , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . 2547. "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนากร แก้วภัคดี , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
วัฒนากร แก้วภัคดี , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ . การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็ว สำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.