ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ
นักวิจัย : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา
คำค้น : ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน , พาโวมัยซิน , ยาต้านจุลชีพ , อะวิล่ามัยซิน , อีรีโทนมัยซิน , ไก่เนื้อ , เร่งการเจริญเติบโต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสารเร่งการเจริญเติบโตผสมในอาหารชนิด avilamycin Jlavomycin และ erythromycin คัดเลือกหรือทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ vancomycin-resistant Enterococci (VRE) ในระบบทางเดินอาหารของไก่เนื้อ

บรรณานุกรม :
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . (2547). ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . 2547. "ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . "ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.