ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
นักวิจัย : สุริยา ฤธาทิพย์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ชนิดา หันสวาสดิ์
คำค้น : อาหารเช้าสำเร็จรูป , ปลายข้าวเสริมสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11242
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปเสริมสมุนไพรจากปลายข้าว ผลิตจากปลายข้าว ที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ 15 % ทำการบดด้วยเครื่องบดอัตโนมัติ ให้มีอนุภาคขนาด 80 เมช

บรรณานุกรม :
สุริยา ฤธาทิพย์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ชนิดา หันสวาสดิ์ . (2548). การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุริยา ฤธาทิพย์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ชนิดา หันสวาสดิ์ . 2548. "การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุริยา ฤธาทิพย์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ชนิดา หันสวาสดิ์ . "การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุริยา ฤธาทิพย์ , พีระศักดิ์ ฉายประสาท , ชนิดา หันสวาสดิ์ . การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.