ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
นักวิจัย : อำนวยศิลป์ สุขศรี , สุรเดช พลเสน
คำค้น : หญ้าซิกแนล , ธาตุไนโตรเจน , สถานะ , ฟอสฟอรัส , ธาตุอาหาร , ต่อผลผลิต , ทุ่งหญ้าเขตร้อน , คุณภาพอาหารสัตว์ , คุรภาพอาหารสัตว์ , ดินชุดโคราช , ดินพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิจัยบนพื้นที่ดอนในดินชุดโคราชในแปลงทดลอง หมวดพืชอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
อำนวยศิลป์ สุขศรี , สุรเดช พลเสน . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำนวยศิลป์ สุขศรี , สุรเดช พลเสน . 2545. "ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อำนวยศิลป์ สุขศรี , สุรเดช พลเสน . "ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
อำนวยศิลป์ สุขศรี , สุรเดช พลเสน . ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.