ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
นักวิจัย : อุไรวรรณ วัฒนกุล , ปรีดา เกิดสุข , โตมร มีเดช , ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , วัฒนา วัฒนกุล
คำค้น : จังหวัดตรัง , พันธุ์ปลาน้ำจืด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ วัฒนกุล , ปรีดา เกิดสุข , โตมร มีเดช , ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , วัฒนา วัฒนกุล . (2545). การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ วัฒนกุล , ปรีดา เกิดสุข , โตมร มีเดช , ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , วัฒนา วัฒนกุล . 2545. "การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไรวรรณ วัฒนกุล , ปรีดา เกิดสุข , โตมร มีเดช , ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , วัฒนา วัฒนกุล . "การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
อุไรวรรณ วัฒนกุล , ปรีดา เกิดสุข , โตมร มีเดช , ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ , วัฒนา วัฒนกุล . การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.