ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ชาญยุทธ สุดทองคง
คำค้น : ปูทะเล , ป่าชายเลนคลองปากนคร , ชีววิทยาการประมง , จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชีววิทยาการประมงของปูทะเลบริเวณบ้านปากนคร ได้ดำเนินการทุกเดือนในรอบปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน เมษายน 2545 โดยเก็บข้อมูลจำนวนตัว สุ่มวัดขนาดและชั่งน้ำหนักปูทะเลแต่ละเพศของแต่ละเดือน

บรรณานุกรม :
ชาญยุทธ สุดทองคง . (2545). การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญยุทธ สุดทองคง . 2545. "การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาญยุทธ สุดทองคง . "การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ชาญยุทธ สุดทองคง . การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในป่าชายเลนคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.