ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ
นักวิจัย : ศิริพร สิทธิประณีต
คำค้น : โคลนดีเอ็นเอ , ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/11016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้าง E. Coli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ

บรรณานุกรม :
ศิริพร สิทธิประณีต . (2546). การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพร สิทธิประณีต . 2546. "การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศิริพร สิทธิประณีต . "การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ศิริพร สิทธิประณีต . การสร้าง E. Doli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.