ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
นักวิจัย : สุกัญญา จันทะชุม , มุทิตา มีนุ่น
คำค้น : การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ , ยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ

บรรณานุกรม :
สุกัญญา จันทะชุม , มุทิตา มีนุ่น . (2547). การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา จันทะชุม , มุทิตา มีนุ่น . 2547. "การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา จันทะชุม , มุทิตา มีนุ่น . "การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
สุกัญญา จันทะชุม , มุทิตา มีนุ่น . การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.