ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
นักวิจัย : วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ , วินิจ เสรีประเสริฐ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คำค้น : พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ , วินิจ เสรีประเสริฐ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . (2544). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ , วินิจ เสรีประเสริฐ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . 2544. "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ , วินิจ เสรีประเสริฐ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ , วินิจ เสรีประเสริฐ , ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2544.