ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักวิจัย : ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คำค้น : ป่าชายเลนคลองเมง , อำเภอสิเกา , ปูวัยอ่อน , จังหวัดตรัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10665
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . (2544). การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . 2544. "การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . "การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.