ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
นักวิจัย : โสภณ อ่อนคง
คำค้น : ตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้าง , จังหวัดตรัง , จังหวัดสตูล , การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบ , การติดตาม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
โสภณ อ่อนคง . (2539). การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ อ่อนคง . 2539. "การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ อ่อนคง . "การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
โสภณ อ่อนคง . การติดตามและตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค้างจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.