ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
นักวิจัย : มาโนช รุ่งราตรี
คำค้น : กุ้งแชบ๊วย , ฤดูวางไข่ , อ่าวไทยฝั่งตะวันออก , ชีววิทยาบางประการ , merguiensis , Penaeus
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาโนช รุ่งราตรี . (2533). ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . 2533. "ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มาโนช รุ่งราตรี . "ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
มาโนช รุ่งราตรี . ฤดูวางไข่และชีววิทยาบางประการของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.