ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว
นักวิจัย : กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , ระวีวรรณ สุวรรณศร , วิเชียร อุ่นเรือน
คำค้น : พันธุ์ถั่วเขียว , การปลูกถั่วเขียว , น้ำยา , พัฒนาเทคนิค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , ระวีวรรณ สุวรรณศร , วิเชียร อุ่นเรือน . (2542). การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , ระวีวรรณ สุวรรณศร , วิเชียร อุ่นเรือน . 2542. "การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , ระวีวรรณ สุวรรณศร , วิเชียร อุ่นเรือน . "การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , ระวีวรรณ สุวรรณศร , วิเชียร อุ่นเรือน . การปลูกถั่วเขียวในน้ำยาเพื่อพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.