ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นักวิจัย : ถาวร วินิจสานันท์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , นิวัฒ เสนาะเมือง
คำค้น : เห็ดราขนาดใหญ่ที่พบ , ลักษณะทางสัณฐานวิทยา , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ถาวร วินิจสานันท์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , นิวัฒ เสนาะเมือง . (2541). การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ถาวร วินิจสานันท์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , นิวัฒ เสนาะเมือง . 2541. "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ถาวร วินิจสานันท์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , นิวัฒ เสนาะเมือง . "การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ถาวร วินิจสานันท์ , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ , นิวัฒ เสนาะเมือง . การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.