ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี
นักวิจัย : สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , เวชสิทธิ์ โทบุราณ
คำค้น : กากเบียร์แห้ง , การขุนลูกโคนมเพศผู้ , ผลิตเนื้อคุณภาพดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , เวชสิทธิ์ โทบุราณ . (2542). การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , เวชสิทธิ์ โทบุราณ . 2542. "การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , เวชสิทธิ์ โทบุราณ . "การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , เวชสิทธิ์ โทบุราณ . การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.