ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย
นักวิจัย : นุชรีย์ ศิริ
คำค้น : ตัวเบียนด้วงเต่าลาย , ตัวเบียน , ด้วงเต่าลาย , ความหลาก , การทำลาย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/10084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชรีย์ ศิริ . (2539). การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นุชรีย์ ศิริ . 2539. "การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นุชรีย์ ศิริ . "การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
นุชรีย์ ศิริ . การศึกษาประสิทธิภาพการทำลายของตัวเบียนด้วงเต่าลาย และความหลากชนิดของตัวเบียนและด้วงเต่าลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2539.