ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส , ปรีดา เกิดสุข
คำค้น : อำเภอสิเกา , ป่าชายเลน , คณะวิทยาศาสตร์ , คุณภาพน้ำบางประการ , จังหวัดตรัง , ชายฝั่ง , เทคโนโลยีการประมง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส , ปรีดา เกิดสุข . (2539). การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวัจน์ ธัญรส , ปรีดา เกิดสุข . 2539. "การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวัจน์ ธัญรส , ปรีดา เกิดสุข . "การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สุวัจน์ ธัญรส , ปรีดา เกิดสุข . การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.