ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)
นักวิจัย : สุรศักดิ์ คชภักดี , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สมเกียรติ สายธนู
คำค้น : 25282540
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ คชภักดี , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สมเกียรติ สายธนู . (). การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ คชภักดี , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สมเกียรติ สายธนู . . "การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรศักดิ์ คชภักดี , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สมเกียรติ สายธนู . "การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุรศักดิ์ คชภักดี , สุรพล ชลดำรงค์กุล , สมเกียรติ สายธนู . การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .