ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ธีรารัตน์ นิธิสมบัติ
คำค้น : แปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อม , ดำเนินงาน , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรารัตน์ นิธิสมบัติ . (2541). ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีรารัตน์ นิธิสมบัติ . 2541. "ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีรารัตน์ นิธิสมบัติ . "ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ธีรารัตน์ นิธิสมบัติ . ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2541.