ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี
นักวิจัย : อรวรรณ สัตยาลัย , ไพศาล สิทธิกรกุล , พัชนี สิงห์อาษา , ประภา ศิริปุณย์ , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พเยาว์ บุญประกอบ
คำค้น : ปลาแรด , อิมมูโนไซโตเคมมิสตรี , บรอกมานส์ , Osphronemuo , gourami
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9887
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ สัตยาลัย , ไพศาล สิทธิกรกุล , พัชนี สิงห์อาษา , ประภา ศิริปุณย์ , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พเยาว์ บุญประกอบ . (). การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ สัตยาลัย , ไพศาล สิทธิกรกุล , พัชนี สิงห์อาษา , ประภา ศิริปุณย์ , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พเยาว์ บุญประกอบ . . "การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ สัตยาลัย , ไพศาล สิทธิกรกุล , พัชนี สิงห์อาษา , ประภา ศิริปุณย์ , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พเยาว์ บุญประกอบ . "การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรวรรณ สัตยาลัย , ไพศาล สิทธิกรกุล , พัชนี สิงห์อาษา , ประภา ศิริปุณย์ , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , พเยาว์ บุญประกอบ . การศึกษาบรอกมานส์ บอดี ของปลาแรด (Osphronemuo gourami) ด้วยวิธีอิมมูโนไซโตเคมมิสตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .